ŠVP

 

Motto: „Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“ - Linda Dobson

 

Školní vzdělávací program mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Jeho název "Lípánek" byl zvolen podle našeho kamaráda, který nás každý den vítá a který nás bude provázet celým školním rokem. Program využívá okolní přírodu k získávání přímých zážitků, které se stávají východiskem pro další činnosti. Hravým způsobem tak směřujeme k osobní pohodě a spokojenosti všech dětí.